KANDYDACI DO RADY MIASTA CHORZÓW

Okręg numer 3

Zdzisław

SWOBODA

Od 1974 mieszkam w Chorzowie. Jestem absolwentem Studium Nauk Społecznych, Studium Edukacji Narodowej i Studium Pedagogicznego przy KUL. Przepracowałem 45 lat na różnych stanowiskach od pracownika do kierownika. Obecnie jestem na emeryturze i kontynuuję pracę społeczną na rzecz osób ubogich, niepełnosprawnych i Seniorów. Byłem współorganizatorem Chorzowskiej Strefy Wolontariatu, przewodniczyłem Samorządowi Słuchaczy Górnośląskiego Uniwersytetu III Wieku, zainicjowałem powołanie
Chorzowskiej Rady Seniorów i od pierwszej kadencji do nadal jestem jej członkiem. Zainicjowałem budowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego po zlikwidowanym stadionie Chorzowianki przy ul. Lompy, oraz budowę Kompleksu Sportowego Hajduki w Chorzowie
Batorym. W 2014 założyłem Klub Seniora i Akademię Zdrowia przy BetaMed S.A. i który współprowadzę do nadal z Luizą Wysocką.
Członek Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, członek Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, członek Śląskiej Rady ds. Seniorów, członek Metropolitalnego Zespołu ds. Seniorów, wolontariusz Caritas Polska, wieloletnia współpraca z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i klubami Seniorów.
Miło mi będzie współpracować z Drużyną Szymona Michałka na rzecz Chorzowa i chorzowian.