Wiceprezydent Chorzowa odwołany i powołany tego samego dnia. Otrzymał przy okazji 75 tys. złotych

Fragment programu „Alarm” w TVP 1 w którym poruszony został temat przejścia na emeryturę wiceprezydenta Wiesława Ciężkowskiego, który zainkasował 75000zł odprawy, żeby chwilę później zostać ponownie powołany na stanowisko wiceprezydenta. — Film udostępniony za zgodą TVP.