Mężowie zaufania

Już za nieco ponad tydzień zdecydujemy o przyszłości Chorzowa. Każdy z nas chce, aby najbliższe wybory samorządowe były uczciwe i przebiegały według zasad demokracji.

Dlatego jeśli chcesz, aby wybory w Chorzowie były zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami mieszkańców, napisz do mnie i zgłoś się jako mąż zaufania!

Przypilnujemy te wybory. Bądź obserwatorem. Zaangażuj się w społeczny nadzór nad przebiegiem wyborów – dla naszego wspólnego dobra!

Pamiętajcie, że mężem zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do Sejmu, która nie kandyduje w wyborach ani nie jest komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, urzędnikiem wyborczym lub członkiem komisji wyborczej.