Polska 2050 i Ślonzoki Razem wspierają Szymona Michałka

Dzisiaj pod gmachem Urzędu Miasto Chorzów odbyła się konferencja prasowa, podczas której oficjalnego poparcia mojej kandydaturze w nadchodzących wyborach prezydenckich w Chorzowie udzielił

Poseł Michał Gramatyka – Wiceminister Cyfryzacji.

Jest to ważny krok, który uwiarygadnia nasze działania i pokazuje, że poważnie podchodzimy do rywalizacji w nadchodzących wyborach. Jednocześnie otrzymałem poparcie regionalistów ze Ślonzoków Razem, partii Leona Swaczyny.

Zaprezentowałem również częściowo osoby z mojego bezpartyjnego ugrupowania, które wezmą udział w wyborach o prawo zasiadania w Radzie Miasta Chorzów. W tym gronie byli:

🔵 Wojciech Ahnert, radny miasta Chorzów, dawniej Prawo i Sprawiedliwość,

🔵 Jolanta Keler, kandydatka w wyborach parlamentarnych z ramienia Polska 2050

🔵 Izabela Nowak, była radna Ruch Autonomii Śląska,

🔵 Sylwia Gros-Browarska, w chorzowskich wyborach samorządowych 2018 na listach Koalicji Obywatelskiej,

🔵 Sławomir Kordela, chorzowski społecznik.

Dzisiaj ziszcza się to, o czym mówiłem już wielokrotnie, mianowicie, że Chorzów jest miastem ludzi o zróżnicowanych poglądach politycznych i społecznych. Nie chcemy zamykać się na jeden konkretny nurt polityczny. W razie pozytywnych dla mnie wyników wyborów, moim zadaniem jako przyszłego prezydenta Chorzowa będzie bowiem współpraca z rządem, niezależnie od tego jaka partia bądź koalicja będzie go tworzyła.

Łączymy, nie dzielimy.

Fot. Marcin Śliwa / Dziennik Zachodni