MÓJ CHORZÓW JEST…

1

2

OBYWATELSKI

3
4
5
6
7
8

2

OBYWATELSKI

1
1
3
4
5
6
7
8

1

Chorzowski Dzień Referendalny

Należy przywrócić głos mieszkańcom Chorzowa w sprawach kształtujących nasze miasto. Dlatego raz w roku, w święto miasta odbywać się będzie ogólnomiejskie referendum, w którym mieszkańcy bezpośrednio będą decydować o najważniejszych sprawach Chorzowa.

2

Prezydent dostępny dla mieszkańców

Prezydent powinien spotykać się z mieszkańcami nie tylko w trakcie kampanii wyborczej. Dlatego jako Prezydent regularnie będę odbywać dyżury dla mieszkańców na rynku oraz we wszystkich dzielnicach naszego miasta.  Będziecie mogli do mnie przyjść, powiedzieć o sprawach dla Was ważnych oraz skorzystać z odpowiedniej pomocy.

3

Mieszkańcy otwierają wszystkie inwestycje w mieście

Inwestycje w mieście są dla mieszkańców, nie realizuje się ich po to, żeby Prezydent mógł się przy nich pokazać. Dlatego to Wy będziecie otwierać wszystkie inwestycje w Chorzowie, które realnie będą zmieniać nasz Chorzów.

4

Prowadzenie konsultacji na temat zmian w dzielnicach oraz o kształcie inwestycji miejskich

Miasto jest dla Jego mieszkańców, nie dla wąskich grup interesów. Dlatego regularnie będę się z Wami spotykać i rozmawiać, nie tylko wtedy, kiedy dany temat stanie się problemem, ale wtedy, kiedy będziemy planować inwestycje i dalsze plany na rozwój Chorzowa. Wzmocnimy kompetencje rad dzielnic, oraz zaproponujemy stały i regularny program rozmów i konsultacji z mieszkańcami.

5

Powołanie Rzecznika Spraw Chorzowskich

Główny obszar działalności rzecznika będzie koncentrować się na prowadzeniu dialogu z mieszkańcami w sprawach najważniejszych dla miasta. Rzecznik będzie koordynować miejskie konsultacje społeczne i panele obywatelskie, oraz będzie wsparciem dla mieszkańców zaangażowanych społecznie.