MÓJ CHORZÓW JEST…

1
2

3

EKOLOGICZNY

4
5
6
7
8

3

EKOLOGICZNY

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Ochrona Parku Śląskiego i Żabich Dołów

Park Śląski to nasza duma, skarb i dziedzictwo, które za wszelką cenę należy chronić i pielęgnować. Dlatego nie dopuszczę do dalszego przejmowania terenów parku i innych terenów zielonych na terenie miasta (w tym Żabich Dołów) przez deweloperów oraz sprzeciwię się działaniom zmierzającym do wycinki parku i likwidacji terenów zielonych.

2

Zadbany – czysty Chorzów

Wielokrotnie zwracaliście mi uwagę, że Chorzów jest brudnym miastem. Najwyższy czas to zmienić! Zwiększymy nakłady na regularne sprzątanie miasta, przeprowadzimy audyt sposobu wywózki i przetwarzania odpadów na terenie miasta. Zwiększymy liczbę koszy na terenie naszych ulic.

3

Miasto zieleni

Wizytówką Chorzowa może stać się zieleń, nie tak, jak dziś – nieład i “betonoza”. Zwiększymy liczbę nasadzeń na terenie miasta, dofinansujemy inwestycje zwiększające atrakcyjność terenów zielonych. Przywrócimy architekturę miasta dla mieszkańców.

4

Słoneczny Chorzów

Chorzów ma pełne prawo do skorzystania z dokonującej się transformacji energetycznej. Przyspieszymy proces wymiany chorzowskich kopciuchów, wprowadzimy dopłaty do skorzystania z odnawialnych źródeł energii, oraz stworzymy miejską instalację fotowoltaiczną, zasilającą energię miasta.