MÓJ CHORZÓW JEST…

1
2
3
4
5
6
7

8

ASPIRACYJNY

8

ASPIRACYJNY

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Obudzimy Wolkę – Obudzimy cały Chorzów

Chorzów nie obudzi się przez wymianę kostki brukowej, czy przez posadzenie kilku drzew… Nasze miasto potrzebuje wizji i strategii. Dlatego wprowadzę program “Milion dla Wolności” – program na inicjatywy lokalne w Chorzowie, umożliwiający chorzowianom organizację wydarzeń i aktywizację społeczeństwa obywatelskiego. Program umożliwi realizację 100 wydarzeń rocznie.

2

Zintegrowany plan dla edukacji

1. Kierunki rozwoju oświaty na poziomie państwa, województwa, miasta
2. Wiedza i doświadczenie praktyków w zakresie edukacji, zdrowia, opieki społecznej i organu prowadzącego – holistyczne spojrzenie na chorzowską oświatę.
3. Analiza strategiczna SWOT chorzowskiej oświaty.

WIZJA CHORZOWSKIEJ OŚWIATY

Sprawnie zarządzane, nowoczesne, dostosowane do potrzeb każdego ucznia, efektywnie przygotowujące do życia we współczesnym świecie szkoły i placówki oświatowe.

MISJA

Wsparcie chorzowskich szkół i placówek ukierunkowane na wysoką jakość uczenia się uczniów, wychowanie i opiekę, nowoczesną, skuteczną, włączającą edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz wymagań rynku pracy.

CELE STRATEGICZNE

1. Dostosowanie procesów dydaktyczno –wychowawczych do społecznych i gospodarczych wyzwań współczesnego świata.
2. Atrakcyjność i efektywność szkolnictwa zawodowego w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych rynków pracy.
3. Wzmocnienie roli przedszkoli i szkół w edukacji zdrowotnej i sportowej dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prawidłowych wzorców zdrowego trybu życia.

3

Stadion dla Chorzowa

W Chorzowie powstanie obiekt sportowy na miarę XXI wieku. Stadion będzie domem dla jednego z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce – Ruchu Chorzów. Stadion będzie miejscem, w którym będziemy organizować życie kulturalne i biznesowe Chorzowa, poprzez organizację koncertów, wydarzeń kulturalnych, konferencji biznesowych. W ramach infrastruktury stadionu powstanie przedszkole, żłobek i ulokujemy tam również siedzibę Chorzowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.