MÓJ CHORZÓW JEST…

1
2
3
4
5
6

7

UPORZĄDKOWANY

8

7

UPORZĄDKOWANY

1
2
3
4
5
6
6
8

1

Harmonogram remontów konsultowany z mieszkańcami

Słowem obecnie charakteryzującym prowadzone inwestycje na terenie Chorzowa jest chaos. Czas z tym skończyć. Wprowadzę jasny i przewidywalny harmonogram remontów i prowadzonych inwestycji na terenie miasta. Stale będę z Wami rozmawiać na temat wagi inwestycji i ich priorytetów.

2

Panel komunalny mieszkańca

Mieszkaniec Chorzowa ma prawo wiedzieć o tym, jaka inwestycja będzie realizowana w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Czas usprawnić i utransparentnić proces nabywania mieszkań komunalnych, dlatego wprowadzimy narzędzie umożliwiające stały podgląd i monitorowanie ponoszonych opłat i wydatków miasta.

3

Wygodne i bezpieczne drogi i chodniki

Dokonamy gruntownego remontu chorzowskich dróg i chodników. Infrastruktura miasta w każdej dzielnicy wymaga gruntownego dofinansowania.

4

Rozbudowa i integracja dróg rowerowych

Chorzów może stać się rowerową stolicą aglomeracji. Zainwestujemy więcej środków w budowę kompleksowej sieci dróg rowerowych w mieście, oraz zintegrujemy je z drogami do innych miast aglomeracji. Usprawnimy infrastrukturę związaną z rowerem metropolitalnym. Przeprowadzimy szeroką kampanię zachęcającą chorzowian do korzystania z sieci rowerowej.

5

Jednostka planowania przestrzennego

Powołamy w Chorzowie Think-Tank Miasta. Przywrócimy w Chorzowie ład przestrzenny, oraz zaprojektujemy pełną koncepcję rewitalizacji miasta. W maksymalny sposób chcemy wykorzystać środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy oraz z innych źródeł finansowania. Jednostka będzie “mózgiem miasta”, planującym najważniejsze inwestycje i kierunki rozwoju Chorzowa.