MÓJ CHORZÓW JEST…

1

BEZPIECZNY

2
3
4
5
6
7
8

1

BEZPIECZNY

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Rozszerzenie sieci monitoringu

Na terenie całego miasta zamontujemy nowoczesny system monitoringu wizyjnego, stale obsługiwany przez Chorzowskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. System w sposób automatyczny będzie reagować na zidentyfikowane zagrożenia, tak aby do minimum ograniczyć czas reakcji. Lokalizacja kamer zostanie skonsultowana z mieszkańcami każdej z dzielnic.

2

Program wyciągamy z bramy

Wprowadzę program aktywizacji trudnej młodzieży poprzez darmowe treningi sportowe, kontakt z autorytetami sportowymi z różnych dyscyplin sportowych. Młodzież w ramach programu będzie mogła korzystać ze wsparcia psychologa oraz doradcy zawodowego.

3

Aplikacja dla mieszkańców

Udostępnimy mieszkańcom narzędzie umożliwiające bezpośrednie zgłaszanie problemów w mieście. W ramach aplikacji mieszkaniec będzie mógł zgłosić potrzebę remontu drogi lub zgłosić akt wandalizmu. Aplikacja będzie posiadać również inne funkcje, w tym system zniżek i ulg dla chorzowian.

4

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Poprawię poziom bezpieczeństwa dla pieszych w Chorzowie. Dokonamy analizy każdego z przejść dla pieszych w mieście, poprawimy ich oświetlenie i oznakowanie, wprowadzimy również ograniczenia prędkości umożliwiające bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy.

5

Stworzenie nowego skutecznego oświetlenia w mieście

Na terenie całego miasta wprowadzę ekologiczne i bezpieczne oświetlenie w formie lamp led, które odpowiednio oświetlą każdą ulicę w mieście, aby zwiększyć poziom Waszego bezpieczeństwa.